Sorkil-G muizen/rattenvergif 5kg - Licentieplicht

€ 54,95
(5 kg = € 54,95)
incl. btw, excl. levering
Levertijd: 3 dag(en)

Beschrijving

Sorkil-G
Sorkil-G van Edialux is een middel ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen. De lokaaskorrels moeten worden geplaatst in afgesloten voerkisten en lokaasdoosjes.

Werkingswijze Sorkil-G
De ratten en muizen sterven na voldoende inname van het lokaas. Door zijn grote lokfactor en het gebruik van difenacoum is dit rattenvergif ideaal voor gebruik in en rond het huis. Ook geschikt voor het bestrijden van ratten en muizen in bedrijven en gebouwen.

Toelating Sorkil-G
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de bruine rat en de huismuis in afgesloten ruimten. Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkisten of lokaasdoosjes. Sorkil-G is verpakt als losse lokaaskorrels tegen bruine ratten en huismuizen. Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt worden. Het middel is bestemd voor professioneel gebruik.

Bestrijding van bruine ratten

Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5-15 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
rattenpopulatie. Gebruik 100-200 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos.

Bestrijding van huismuizen

Plaats de lokaasdozen op een afstand van 1-3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
muizenpopulatie. Gebruik 25-30 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos.

Gebruiksinstructie Sorkil-G
De lokaasdozen uitzetten op plaatsen waar de bruine ratten of huismuizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door bruine ratten of huismuizen. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk additioneel voedsel beschikbaar te zijn.

Controleren
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Vervang verdwenen lokaas. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. Het lokaas verversen tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt.

Verwijderen
Uiterlijk 6 weken nadat de opname van lokaas gestopt is, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 35 dagen voltooid zijn.
Indien na 35 dagen nog activiteit van huismuizen en/of bruine ratten wordt waargenomen, moet de
mogelijk oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen.


Voorzorgsmaatregelen

  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Adembescherming dragen.
  • Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentru of een arts raadplegen.

Verpakking Sorkil-G
Sorkil-G wordt geleverd in emmers van 5 kilogram.